TensorFlow 发表评论

TensorFlow – Tensorflow.org – je softwarová knihovna Googlu pro numerické výpočty pomocí metody data flow graph. Může posloužit k výzkumům, ale klidně i k novým hotovým aplikacím, které budou mít schopnost strojového učení.

Systém s názvem TensorFlow je open source softwarová knihovna pro numerické výpočty pomocí metody data flow graph. Může posloužit k výzkumům, ale klidně i k novým hotovým aplikacím, které budou mít schopnost se učit. Ty můžete vyvíjet a zkoušet v počítači, ale stejně hladce pak poběží i v telefonu na mobilním procesoru.

Google teď sice dává světu své know-how, ale na druhou stranu z toho může daleko více vytěžit i pro sebe. Vzniknou nové implementace strojového učení a do vývoje se mohou zapojit výzkumníci z celého světa. Zejména spolupráce s technickými univerzitami by v tomto směru mohla být slibná.

TensorFlow - softwarová knihovna s otevřeným zdrojovým kódem pro strojní učení v celé řadě úkolů a vyvinutá společností Google tak, aby vyhovovala potřebám systémů vytvářet a vzdělávat neuronové sítě za účelem odhalování a dešifrování vzorků a korelací s učením a uvažováním, které používají lidé.

现在系统对每个人都可用。 这对未来的人工智能系统意味着什么? 虽然TensorFlow是一个独特的工具,但它可以加速人工智能系统的创建,人工智能系统的理解和交流将非常复杂。 它可以引起我们的注意力去尝试数学技巧,而不是理解人类思维的过程。

TensorFlow的目标是开发需要复杂数值计算的机器学习系统,如人工神经网络。 这些系统的问题在于它们的复杂性 - 它们由数以百万计的数字构成,这些数字太过复杂而不能用于通用。

人工智能系统将成为我们未来生活中更重要的一部分,因为我们在做出重要决策时越来越依赖它们。 当人工智能系统出错(因为它已经发生了,难免会做),我们必须能够了解这些错误,并与这些系统进行通信,以纠正错误。

TensorFlow是一个使用人工智能的开源软件库。 它最初是由Google Brain Team的人员开发的。 它现在作为一个开源库被发布。 Google希望围绕TensorFlow创建一个社区,积极参与这个图书馆。 TensorFlow可用于使用C ++或Python编写应用程序,但随着免费提供的源代码的使用,其他编程语言可能很快可用。

分享
请稍候...

发表评论

您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *