Maloskalsko

Přírodní公园Maloskalskojechráněnéúzemívyhlášenévroce 1997,kteréležípřijihozápadníraniciokresu Jablonec nadNisouLibereckéhokraje,částečněvCHKOČeskýráj。 Ležínaoboubřezích

了解详情