隐私政策

服务器PetrPikora.com jeprovašinejvyššíbezpečnostzabezpečentechnologiíHSTS(HTTP严格的运输安全)。 HTTP严格传输安全 (HSTS)je vinformaticebezpečnostn​​ímechanicalus,kterýchránísíťovoukomunikacimeziwebovýmprohlížečemawebovýmserverempředdowngradeútokyazjednodušujeochranuprotiúnosuspojení(tzv。 cookie劫持)。 机制umožňuje,abywebovýservervynutilvprohlížečikomunikacipouzepomocíšifrovanéhoAPAPAPřipojeníaveyloučilsímpřenosdatnezabezpečenýmHTTPprotokolem。 HSTS definuje RFC 6797。 Webový服务器aktivujeHSTSPomocíHTFFlavičky 严格,运输和安全它定义了浏览器可以专门安全地访问服务器的时间。 HSTS有助于保护Web应用程序免受某些被动窃听和主动网络攻击。 使用HSTS机制,使用中间人攻击的攻击者获取用户和Web应用程序之间发送的请求或请求的可能性非常低。 我们关心您的安全!

Zásadyochranyosobníchúdajů

我们的网站收集有关您访问的以下信息:

Informace,kteréjsounepovinnéajenžuživateléposkytujídobrovolně。 Jednáse ojméno,případněpřezdívku,e-mailovou adresu,popřípaděadresuwebovéstránky。 Toto jsoudobrovolněposkytnutéinformace pro proúčastvkomentáříchkečlánku,popřípaděproodběrodpovědíktěmtokomentářůmavnávštěvníknize。

Pasivněshromažďovanéinformace,(TJ。obdrženy,anižbysteaktivnězadali informace)ZApoužitírůznýchtechnologií一个způsobůJAKOnapříklad互联网协议ADRES,饼干,因特网标签APOD。 草鸮属informaceumožníLEPEpřizpůsobitobsahstránekpotřebámuživatelů一个pomůžeinzerentům一个sponzorůmLEPEporozumětnávštěvníkům。

Na。。ch ch ch。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 Tytospolečnostimohoupoužívatúdaje(nikolivšakjméno,adresu,e-mailovou adresu atelefonníčíslo)ovašichnávštěváchtěchtoijinýchwebovýchstránekkposkytováníreklam nazbožíaslužby,kterévászajímají。

SPOLECNOST谷歌,JAKO dodavateltřetístrany,používáķzobrazováníREKLAM呐těchtostránkáchsoubory的cookie。 堤防中souboru饼干DART沐泽SPOLECNOST谷歌zobrazovat reklamyuživatelům呐základějejichnávštěv呐těchťostránkách一个dalšíchstránkáchinternetu。

Uživatelésemohoupopřečtení zásadochranyosobníchúdajů亲reklamní一个obsahovou坐在谷歌 zpoužívánísouborůcookieDART odhlásit.

Většinaprohlížečů济automaticky nastavena德,奥比byly soubory饼干přijímány,nicméněsv​​ůjprohlížečmůžetenastavit德,奥比všechnysoubory饼干odmítal尼波奥比hlásil,泽本身VAMněkdosoubor饼干pokoušízaslat。 Některéfunkce一个služby谷歌všaknemusísprávněfungovat,pokud jsou soubory饼干zakázány。

如果你愿意,你可以在任何时候 odmítnoutpřijímánísouborů饼干poskytováníREKLAMspolečnosti谷歌 vObsahovésítiGooglempnřednictvím Odmítnutísouborů的DoubleClick的cookie.

广告Cookie选择退出插件永久保存vinternetovýchprohlížečíchFirefox一个Internet Explorerzáznam“DoubleClick cookie”,kterýjevyužívánGooglem provyhodnocenínávštěvnostiodkazůanásledněpak proreklamníúčely。

分享
请稍候...